Disclaimer

Uitgeverij Scratch biedt de informatie via deze webpagina’s en nieuwsbrieven aan belangstellenden aan en behoudt het copyright van de gepubliceerde bijdragen of onderdelen daarvan. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van deze bijdragen in originele of gewijzigde vorm aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.
Het is uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegestaan publicaties op www.scratchbooks.nl, www.scratchspecials.nl en/of onderdelen ervan in de gepubliceerde vorm te kopiëren naar je computer en/of onderdelen te printen. Het is ook uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegestaan om in eigen documenten verwijzingen naar deze publicaties en/of pagina’s op te nemen; verzending naar geïnteresseerden mag uitsluitend onder vermelding van de volledige bron, waarbij ten minste Uitgeverij Scratch, auteur en publicatiedatum worden vermeld en liefst ook de weblink is opgenomen.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de webpagina’s van Scratchbooks.nl en ScratchSpecials.nl worden als service aangeboden door Uitgeverij Scratch. Uitgeverij Scratch aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de webpagina’s, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze webpagina’s benaderbaar zijn.
Alle informatie wordt op persoonlijke titel gepubliceerd, anonieme publicaties kunnen worden geweigerd. 

Bescherming persoonsgegevens
Scratch behandelt de door gebruikers verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Als gevraagd wordt om gebruik van persoonsgegevens, zal expliciet worden aangegeven met welk doel. De redactie zal ook dan de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.

Bezoekersstatistieken
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze webpagina’s van www.ScratchSpecials.nl bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door gebruikers verstrekte persoonsgegevens.